BLOG

mika-baumeister-bGZZBDvh8s4-unsplash

Minimumloon omhoog! Wat betekent dat voor jou?

De kloof tussen rijk en arm in Nederland wordt steeds groter. Een opvallende oorzaak hiervoor is de ongelijke inkomensverdeling. Dit leidt tot armoede. 1 op de 9 kinderen in Nederland groeit op in armoede doordat hun ouders worden onderbetaald, steeds meer jongeren wonen bij hun ouders omdat ze van hun loon geen huur kunnen betalen, laat staan dat ze op vakantie kunnen. In een welvarend land als Nederland is dit moeilijk voor te stellen. Toch is dit de realiteit.

Om de werk- en leefomstandigheden van Europese werknemers te verbeteren en ongelijkheid tegen te gaan, hebben afgevaardigden van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie een voorlopig akkoord bereikt over de richtlijn voor eerlijker minimumlonen in de EU. Hoe zien verbeterde werk- en leefomstandigheden en gelijkheid op de arbeidsmarkt eruit? Wat betekent de verhoging van het minimumloon voor jou? In deze blog verkennen wij de effecten van het verhogen van het minimumloon.

Het minimumloon
Iedere werknemer in Nederland heeft recht op het minimumloon. Dit is het laagste bedrag dat een werkgever wettelijk verplicht is aan loon te betalen. Je mag dus niet minder verdienen dan dit bedrag. Per 1 januari 2022 is dit € 1.725,00 bruto per maand. Twee keer per jaar wordt het minimumloon aangepast op basis van de cao-lonen. Op 1 januari en 1 juli. Vanaf 21 jaar en ouder heb je recht op het minimumloon. Ben je jonger dan 21 jaar? Dan heb je recht op het minimumjeugdloon.

Het nieuwe akkoord
Volgens het akkoord over de richtlijn voor eerlijker minimumlonen wordt er van de EU-lidstaten verwacht dat ze hun minimumloon volgens de richtlijn toetsen aan bijvoorbeeld de internationale norm van minimaal 50 procent van het gemiddelde brutoloon en 60 procent van het mediaan brutoloon. Hierbij moet er meer gekeken worden naar de koopkracht van werknemers en de verhouding met andere lonen in een land. Het doel van deze richtlijn is dat mensen binnen de EU van een wettelijk minimumloon een fatsoenlijk bestaan kunnen leiden. Mensen moeten met een minimumloon gewoon nieuwe kleren kunnen kopen, mee kunnen doen op de sportclub of een weekendje weg kunnen.

Voor Nederland zou dat een stijging betekenen van €10,48 bruto nu naar €14,- bruto per uur. Laagbetaalde beroepen zullen vooral hierop vooruitgaan. Denk hierbij aan pakketbezorgers, winkelmedewerkers, mensen in de agrarische sector en schoonmaakwerkers. De kosten voor deze verhoging van het minimumloon gaat vooral door grote bedrijven betaald worden. Onze overheid maakt nu de keuze vooral goed te zorgen voor grote bedrijven. Van het inkomen van de staat komt maar 25% van bedrijven en 60% van de Nederlandse werkers. Met het nieuwe akkoord zou dit eerlijker verdeeld moeten worden.

Gevolg van hogere minimumloon
Een verhoging in het minimumloon kan de aangrenzende lonen laten stijgen. Dit noemen we spill-over effect of overloopeffect. Uit de internationale literatuur blijkt dat bij een minimumloonverhoging van 10% doorwerking optreedt naar lonen tot 30% boven het nieuwe minimumloon. Naarmate de verhoging van het minimumloon groter wordt, neemt ook de doorwerking op het verdere loongebouw toe, niet alleen absoluut, maar ook relatief. Hieruit kunnen we concluderen dat mensen die meer verdienen dan het minimumloon ook baat hebben bij het verhogen van het minimumloon.

We Are Hiring Professionals
Status Pro is al elf jaar onderweg als zaakwaarnemer op de arbeidsmarkt. Met een uitgebreid aanbod met structurele vacatures in de sectoren Logistiek, Finance, Bank en Verzekeringen, Sales, Marketing en IT vanaf mbo+ tot wo-niveau is er voor iedereen wel een passende vacature in één van deze vakgebieden. Bekijk het huidige aanbod op onze vacature pagina.

Bron:CPB.nl